Ateliér figurálního sochařství a medaile

škola Vojtěcha Míči

Jak myslíte, že bude váš ateliér vypadat za pět let?

Kvízová otázka a věštění. Nevím, možná bychom jsme se měli spíš soustředit na to, co je tady a teď. Neplníme plán, ale spolupracujeme s lidmi, kteří jsou na škole již teď a nemůžou počkat, až za pět let splníme nějaké základní podmínky vývoje, který jsme si předsevzali. Taky nevím, proč termín pět let. Doufám, že se nepohybujeme v pětiletém cyklu plánu. Ano, mohu napsat, že budeme mít zásadně lepší vybavení ateliéru a změníme způsob výuky směrem k větší produktivitě... třeba. Ne, ta otázka by měla být směřována spíš na školu jako celek. Kam směřujeme? Vztáhnu tedy tu otázku na sebe. Já si mohu držet svůj základní standard výuky a vnímaní světa, se kterým jsem přišel, a mohu přemýšlet, jak změnit na základě dosavadní zkušenosti svůj přístup, kupříkladu. A přeneseně tím ovlivňovat i budoucnost školy, tedy Akademie jako celku. A ateliér, škola? Záleží na interakci mezi lidmi, kteří ji naplňují. Jak pedagogů, tak studentů. Na jednotlivých individualitách a jejich chuti a sebevědomí něco tvořit, dělat, hledat způsoby sebevyjádření, svá témata.

Aneta Juklíčková
Aneta Juklíčková
Petr Šťastný
Petr Šťastný
Erika Velická
Erika Velická
Tomáš Voves
Tomáš Voves

Ateliér figurálního sochařství a medaile