Ateliér grafiky I

škola Dalibora Smutného

Jak myslíte, že bude váš ateliér vypadat za pět let?

Ateliér grafiky I má vytvářet zázemí pro adepty se specifickým kresebným a grafickým talentem. Rozmezí talentu osciluje mezi dvěma typy osobností. Prvním je takzvaně vyhraněná grafická osobnost – svým často introvertním přístupem a schopností jakéhosi vnitřního zraku pracuje v měřítku tradičních grafických technik, které postupně excelentně ovládá. Je svéráznou individualitou. Její přítomnost v ateliéru může navozovat otázku po smyslu studia – jak přijde, tak odejde. Je v určitém smyslu čitelná, hledá a nachází obsah svých prací v postupném budování vlastních vizí. Má trpělivost, je důsledná, hrdá na to, co dělá, má své sebevědomí, je uzavřená, nemá čas na pochybnosti, nebo o nich nemluví. Je jistotou určitého typu oborové tradice a řemeslnosti. Věří ve svou ideu a její realizaci pomocí fyzického procesu budování grafického obrazu.

Druhým typem talentu je koncepční osobnost. Uvažuje v širším spektru souvislostí a principů grafického projevu. Nemá potřebu vše realizovat pomocí klasických grafických technologií, vyhovuje mu osobní experiment. Prostředí grafického ateliéru mu nabízí možnost hledání vlastních postupů. Ověřuje si přístup zkoumání kresby a grafiky v měřítku vlastních etap řazení jednotlivých forem a obsahů. Výsledkem nemusí být tradiční grafický obraz-tisk. Jeho zkoumání má více variant i cest k dosažení výsledku. Hlavní těžiště nebo obsah mohou být patrné v průběhu cesty, někde uprostřed, ve více rovinách poznání. Uvažuje i z hlediska použití materiálů a kresby v rozsahu formy od opticko-realistického záznamu po transformaci do nefigurativních měřítek, prostorových realizací, použití netradičních materiálů. Obejde se bez klasických technologických postupů, přestože graficky vidí a myslí.

Na příkladu těchto dvou archetypů studenta chci naznačit základní rozsah toho, co pro mne pojem volná grafika znamená, s ohledem na typ talentu a z toho plynoucí definici prostoru pro dialog se studentem. Studijní program je upraven od zvládání základních kresebných a technologických dovedností, paralelně s individuálním programem, oboje se doplňuje. Kritériem je způsob uvažování studenta, intenzita zájmu o studium, objevování vlastních schopností, způsobů, jak vizuálně uvažovat a současně myslet v širších mezioborových souvislostech. Intenzita zájmu o obraz, význam a kvalitu formy. V intencích od jakéhosi introvertního mikrosvěta vlastních vizí až po zcela extrovertní, často těžce uchopitelný svět nekonečných vizuálních simulací, kdy jsou klasické, obecně standardní formy nahrazeny jiným typem vizuálního myšlení, mohou mít více citací nebo uplatnění.

Ateliér grafiky má být živým organismem, otevřeným prostředím jedinečných individualit. Důležitá je názorová a mezioborová konfrontace. Talent je základní devizou. Osobnost studenta roste v procesu individuálního měřítka času. Pedagog má povinnost vytvářet podmínky pro rozvoj talentu, podporovat to jedinečné, s čím student do ateliéru přichází.

Absolvent by měl být vzdělaný v oboru, zároveň také v širších výtvarných souvislostech. Vybaven vyhraněným názorem v širokém spektru vizuálních kreací. Své osobité vidění světa definovat suverénním projevem, zbaveným teatrálních technologických fines a formálních estetických banalit. Věřit, že autentičnost projevu souvisí s poznáním skrze vlastní zkušenost a nemusí mít přímou vazbu na aktuálnost nebo atraktivitu.

Alena Kožená
Alena Kožená
Antonín Sondej
Antonín Sondej

Ateliér grafiky I