Ateliér malířství IV

škola Marka Meduny

Jak myslíte, že bude váš ateliér vypadat za pět let?

Otázka, kde vidíme náš ateliér za pět let, nám evokuje průběh příjímacího pohovoru kamsi do korporátní sféry, což nás irituje. OOOpen space! Ne že bychom nepřemýšleli o budoucnosti. Ale nesnažíme se ji promýšlet ve smyslu úspěchů, splněných plánů a ratingu, byť v ideálním světě by to vše šlo ruku v ruce s dosahováním kvalitních, odvážných, invenčních uměleckých výsledků. Ale v ideálním světe nežijeme. Příbuzní Západu! Takže pokud budeme i za pět let pedagogy ateliéru Malba IV, ateliér bude jistě odlišný od toho dnešního, protože ateliér je tvořen lidmi a ti budou do značné míry jiní než jsou v současnosti. Ba i my budeme o pět let starší, snad šedivější, možná zatrpklejší, vlídnější nebo obéznější. Druhý mozek! Zároveň dnes stejně jako za pět let se budeme snažit najít míru pro vztah pravidel a volnosti, trendů a konzistentnosti, znalostí a solipsismu a tak dále a tak dále. Dnes stejně jako za pět let budeme pronásledováni svárlivými duálními opozicemi, nadšeni a zase zklamáváni, proměněni časem a vlastní vůlí i petrifikováni institucí, jakou je a jakou bude Akademie výtvarných umění. Manicheismus! Abych shrnul výše řečené, domníváme se, že za pět let budou všichni naši absolventi a studenti integrální součástí světa umění. Pokud bude někdo tvrdit opak, bude samozřejmě lhát a tudíž mu netřeba věřit. Vždyť všichni příslušníci světa umění lžou. Lžou i všichni aktéři všech přijímacích pohovorů. Svět korporátu a kurátorů nevyjímaje. Láry fáry!

Michaela Glozová
Michaela Glozová
Michal Nagypál
Michal Nagypál

Ateliér malířství IV