Ateliér nových médií I

škola Tomáše Svobody

Jak myslíte, že bude váš ateliér vypadat za pět let?

2019 – Diplomanti ateliéru Nových médií 1 úspěšně uzavřeli studium na AVU s projekty, které se dotýkají závažných společenských témat a současně vykazují vysokou úroveň inovativního formálního řešení, přispívajícího k rozšíření pole vizuální kultury.

2020 – Diplomanti ateliéru Nových médií 1 úspěšně uzavřeli studium na AVU s projekty, které se dotýkají závažných společenských témat a současně vykazují vysokou úroveň inovativního formálního řešení, přispívajícího k rozšíření pole vizuální kultury.

Ateliér Nová média 1 se stává klíčovým místem pro artikulaci těchto problémů.

2021 – Diplomanti a diplomantky ateliéru Nových médií 1 úspěšně uzavřeli studium na AVU s projekty, které se dotýkají závažných společenských témat a současně vykazují vysokou úroveň inovativního formálního řešení, přispívajícího k rozšíření pole vizuální kultury.

Ateliér Nová média 1 se stal klíčovým místem pro artikulaci těchto problémů a současně nachází cesty k jejich řešení.

2022 – Diplomantky a diplomanti ateliéru Nových médií 1 úspěšně uzavřeli studium na AVU s projekty, které se dotýkají závažných společenských témat a současně vykazují vysokou úroveň inovativního formálního řešení, přispívajícího k rozšíření pole vizuální kultury.

Ateliér Nová média 1 je klíčovým místem pro artikulaci těchto problémů a současně našel cesty k jejich řešení, které komunikuje směrem k široké veřejnosti.

2023 – Diplomantky úspěšně uzavřely studium na AVU s projekty, které se dotýkají závažných společenských témat a současně vykazují vysokou úroveň inovativního formálního řešení, přispívajícího k rozšíření pole vizuální kultury.

Ateliér Nová média 1 je klíčovým místem pro artikulaci těchto problémů a současně našel cesty k jejich řešení, které si získávají zaslouženou pozornost široké veřejnosti.

2024 – Diplomanti a diplomantky úspěšně uzavřeli studium na AVU s projekty, které se dotýkají závažných společenských témat a současně vykazují vysokou úroveň inovativního formálního řešení, přispívajícího k rozšíření pole vizuální kultury.

Umění změnilo svět. K lepšímu.

Kryštof Brůha
Kryštof Brůha
Philipp Kolychev
Philipp Kolychev

Ateliér nových médií I