Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky

škola Adama Pokorného

Jak myslíte, že bude váš ateliér vypadat za pět let?

Obor restaurování uměleckých děl je specializovaná disciplína, kladoucí vysoké profesní i etické nároky. Restaurátor musí být schopen vedle odborných znalostí plně reflektovat umělecké dílo v jeho jedinečnosti, se všemi jeho kvalitami a přesahy. Předpokladem pro porozumění uměleckému dílu v jeho mnohoznačné entitě je tak restaurátor, který má odborné přírodovědné a humanitní vzdělání spolu s malířskými schopnostmi. Toto mezioborové rozkročení dále zaručuje schopnost spolupráce restaurátora s ostatními participujícími obory. Restaurátor s těmito vlastnostmi je schopen hlubší analýzy stylových znaků malby a pochopení vnitřní malířské výstavby díla, identifikace rozsahu dochovaného originálu a druhotných zásahů. Z těchto předpokladů pak vychází jeho schopnost stanovit ideální materiálovou a technologickou koncepci restaurátorského zásahu a citlivě řešit problematiku vztahující se k míře snímání ztmavlých laků, snímání druhotných přemaleb nebo způsobu vizuální integrace chybějících částí malby. Doufám, že tak jako dosud budou v ateliéru výtvarných děl malířských a polychromované plastiky i v budoucnu naplněny tyto předpoklady a výuka bude splňovat nejvyšší nároky požadavků péče o kulturní dědictví.

Martina Saloňová
Martina Saloňová
Linda Zmatlíková
Linda Zmatlíková

Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky