Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských

škola Jana Kracíka

Jak myslíte, že bude váš ateliér vypadat za pět let?

Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských jsem v tomto školním roce převzal po dlouholeté a dobře vedené práci pana profesora Petra Siegla. Je to již přes 20 let, kdy jsem na školu nastoupil jako student, a musím říci, že se škola za tu dobu nemálo změnila k lepšímu, a to především zázemím pro odbornou a restaurátorskou činnost a rozsahem prostor-ateliérů, v nichž mohou studenti své práce realizovat. Podařilo se tak vybudovat jedinečnou restaurátorskou školu, která je postavena na stabilních základech vycházejících z dlouholeté tradice a odborné praxe se zázemím, které ji řadí mezi přední nejen evropské, ale i světové instituty. To je dáno mimo jiné především velmi dobrou kolektivní spoluprací mezi pedagogy, odbornými asistenty a odborníky, kteří s naší školou spolupracují externě. Škola si dlouhodobě udržuje kvalitu výuky a její potenciál není zdaleka vyčerpán, naopak lze jej dále rozvíjet a posouvat kupředu, mimo jiné také spoluprací s ostatními restaurátorskými školami nejen v Evropě.

V tomto roce končí studia v restaurátorském ateliéru svou diplomovou prací pět studentů, kteří díky své píli, přirozenému talentu i intelektu samostatně realizovat zadané restaurátorské práce. Vstupují tak do života, v němž si budou hledat svou pozici a budovat profesionální kariéru. Oproti značné proměně prostor a vybavení školy a také nástupu nových trendů a technologií mne více než těší, že u současných studentů lze sledovat jasný zápal pro vzdělání se všemi vlastnostmi, které zůstávají po léta stejné a neměnné, navzdory nezadržitelnému vývoji civilizace.

Pro mne osobně je uchovávání hodnot a tradic velice důležité, a to nejenom v materiálním slova smyslu, ale především v lidskosti, vlídnosti a laskavosti. Pevně věřím, že v dalších letech přijdou na AVU studenti, kteří budou svým poznáním a poctivým přístupem školu posouvat přirozenou cestou kupředu, přinejmenším s takovým úsilím a zodpovědností, jako dosavadní absolventi naší školy.

Dominik Fiala
Dominik Fiala
Marie Špačková
Marie Špačková
David Vaňkát
David Vaňkát
Vojtěch Verner
Vojtěch Verner
Vendula Vítová
Vendula Vítová

Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských