Ateliér sochařství II

škola Tomáše Hlaviny

Jak myslíte, že bude váš ateliér vypadat za pět let?

Ateliér sochařství II je jakýmsi živým organismem, kam každoročně přicházejí 2–3 noví studenti a studentky, u nichž nelze zcela odhadnout, jakým směrem se jejich osobnost a talent bude rozvíjet. Stejně tak náš pedagogický přístup není nijak dogmaticky vymezen, ale postupem času se vyvíjí, tak jak se vyvíjejí naše osobní přístupy k umění, a neméně výrazně je ovlivňován také aktuálním zaměřením a vývojem zájmů studentů.

Dalo by se však říci, že naším dlouhodobým záměrem je směřovat ateliér nejen k formálním a řemeslným schopnostem, ale hlavně k intelektuální kultivaci studentů našeho ateliéru. Hledání možností, jak lze o umění uvažovat a jak o něm lze i hovořit, považujeme za klíčovou součást ateliérové výuky v sochařském ateliéru.

Rádi bychom v ateliéru udrželi co možná nejširší spektrum názorů i formálních přístupů k umění. Pokoušíme se vytvářet prostředí, které je nám příjemné, ale současně nás něčím provokuje. Ateliér je svými prostory i vybavením zaměřen hlavně na prostorové práce s materiálem, tedy sochy, objekty, instalace, ale velmi vítáme přesahy do jakýchkoliv jiných médií (kresba, malba, fotka, video, performance, zvuk, digitální technologie …) Za velmi důležité považujeme multidisciplinární zaměření studia, například naši spolupráci s Ateliérem architektury AVU.

V budoucím vývoji ateliéru bychom chtěli umožnit i magisterské studium zahraničních studentů, které máme již akreditováno. Budeme se také více zaměřovat na spolupráci se zahraničními uměleckými školami. Plánujeme u nás ještě více rozvinout doktorandské studium a podpořit spolupráci doktorandů se studenty magisterského studia.