Alena Kožená

Kontakt

Stáže a přestupy mezi ateliéry

2016–2019 Ateliér grafiky I / Škola Dalibora Smutného
2013–2016 Ateliér grafiky I / Škola Jiřího Lindovského

Co je důležité vědět o vaší práci?

Primárně se věnuji krajině oproštěné od člověka samotného. Postupně docházím k poznání, že krajina zde je současně krajina kosmická.


Krajina se neustále hýbe a proměňuje, i když to není na první pohled patrné. Tento pohyb zachycuji pomocí množství bodů, teček a čárek.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Za pět let se budu třeba zrovna procházet krajinou se skicákem v ruce.