Alžběta Widholmová

Kontakt

Stáže a přestupy mezi ateliéry

2018–2019 Ateliér architektonické tvorby / Škola Miroslava Šika
2015–2018 Ateliér architektonické tvorby / Škola Emila Přikryla

Co je důležité vědět o vaší práci?

Můj diplomantský rok byl přepůlen na dvě části: bytový dům a park. 
Bytový dům na Borodinské vstupuje do střetu. Ambice města a duše vesnice. 
Prázdný roh využívám jako příležitost, absencí rohu vytvářím piazzetu s platanem. Domy budou dva. Velký a malý. Otáčejí se do piazzety. Věřím, že duch místa lze zachovat opakováním jeho motivů. Vytvářím škvíru. Oba jsou pevné, macaté, omítkové. Modrý a růžový. Pasteloví. Nevyskakuju z řady. 
Macharovo náměstí není náměstí, ale park plný náletů, obklíčený silnicemi. Srdce zahradní čtvrti. Vytvářím suburbánní městskost, náměstí a zahradu za zdí. Inspirací jsou anglické parky a jejich suburbie. Zeď, plot, cestička, schody, keře a stromy hrají prim.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Nestydět se a být spokojená?