Andrea Sobotková

Studium

2015–2020 Intermédia 2 (D. Zahoranský, P. Sceranková)
2014–2015 Ateliér monumentální tvorby (J. Příhoda)

Stáže

2018 Univerzita Veliko Turnovo, Socha(G. Minchev)
2016 Nová média 2 (A. Daučíková)
2016 Ateliér hostujícího pedagoga (R. Denzer)

Diplomová práce Andrey Sobotkové se vztahuje k její site specific instalaci pro pardubický festival umění ve veřejném prostoru „Tvárnost paměti“, kterou na diplomové výstavě také prezentuje. V prostoru bývalého vojenského cvičiště, dnes postupně pohlcovaném přírodou, se zachovaly zbytky technických staveb a železniční infrastruktury. Sobotková zviditelnila jejich původní funkci dočasnou instalací překlenující mostní pilíře. V blízkosti jednoho z nich objevila rezidua manipulačního zařízení zapuštěná do betonových základů – dva fragmenty vytržené ze země –, které nyní přenesla do výstavního prostoru. Tyto artefakty, připomínající geologické vzorky – zatuhlé, hrubé a ve stavu pomalého rozkladu –, vnímá jako autentické otisky paměti původního místa a zachází s nimi, jako by šlo o živou hmotu pohybující se v prostoru.