Anna Svobodová

Kontakt

Stáže a přestupy mezi ateliéry

2018–2019 Ateliér architektonické tvorby / Škola Miroslava Šika
2015–2018 Ateliér architektonické tvorby / Škola Emila Přikryla

Co je důležité vědět o vaší práci?

Dvě zadání: bytový dům do Vršovic a sportoviště.


Bytový dům je konvenčním architektonickým zadáním, u něhož se prověřuje spíše studentova řemeslná a typologická dovednost.

Zadání „Sport ve městě“, mé téma je však HRADBA, BASTION. Zkoumám, rekonstruuji, navrhuji jak jím prostoupit.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Probudit se, rozhlédnout se, nadechnout se… a vykročit.


Kreslit, rýsovat, navrhovat… a zase kreslit.


Diskutovat, smlouvat, vyjednávat… a přesvědčit.


Dívat se, poslouchat, naslouchat… a vyslyšet.


… ulehnout a zase vstát.