Beatrice Dandová

Studium

2018–2020 Malba 3 (J. Bolf)
2014–2018 Kresba (J. Petrbok)

Stáže

2018 MKE Budapest, Malba (C. Filp)

Tvorba Beatrice Dandové prošla před dvěma roky radikálním obratem od kresby, kterou studovala a jíž se výhradně zabývala, k vyjadřování prostřednictvím textů. Také její diplomová práce má konceptuální povahu. Reflektuje v ní velmi specifickou intimní oblast – seznamování se přes online portály. Z reálné snahy o nalezení partnera se u ní vyvinula zvláštní zábava: na schůzky přestala chodit se záměrem seznámit se, ale vytěžit z nich zajímavou zkušenost. Brzy také zjistila, že jsou založené na určitých předvídatelných vzorcích chování, a začala je do jisté míry manipulovat. Tématem její diplomové práce se tyto průzkumy však staly až v okamžiku, kdy našla vlastní deníky z doby dospívání. I ty jsou velmi osobní a většinou se dotýkají problémů, jaké dívky v tomto věku obvykle řeší. Obě části autorka propojuje v instalaci v podobě volné repliky jejího pokoje, zaplněného jejími osobními věcmi.