David Fesl

Studium

2014–2020 Malba 2 (V. Skrepl)

Stáže

2019 UMPRUM Praha, Ateliér hostujícího umělce (D. Maljković)
2019 UMPRUM Praha, Ateliér hostující umělkyně  N. Beier)
2017 UMPRUM Praha, Sochařství (E. Jeřábková, D. Lang)
2017 Intermediální tvorba 3 (T. Vaněk)

Při rezidenci a dvou pobytech na nejmenovaném malém řeckém ostrově v letech 2017 až 2019 se David Fesl dostal do kontaktu se zdejší nezávislou komunitou, jejíž členové se živí výrobou originálních ozdob a šperků. Vytváří je v obydlených jeskyních nebo přímo na plážích, prodávají je turistům a zdobí jimi i své příbytky a jejich okolí. Svou diplomovou práci pojal jako průzkum tohoto fenoménu, který fotograficky dokumentoval a zároveň se jej pokusil uchopit i na hlubší rovině. Osvojil si postupy, jež výrobci používají (například vytváření ozdobných provázků, způsoby vázání a navlékání korálků), i samotnou metodu spojování nesourodých věci v situaci, kdy má člověk k dispozici jen omezené možnosti. Začal tvořit své vlastní objekty z materiálů, které se nacházejí v jeho civilizačním poli. Tuto práci – rukodělnou, zdlouhavou a založenou na pečlivém rozvrhování – chápe jako vztahování se k okolnímu světu a své artefakty, ležící kdesi na pomezí sochařského objektu a šperku, jako mikropříběhy sdělované prostřednictvím jemných vztahů jednotlivých materiálů a jejich detailů. Součástí práce je performance, kdy výstavou provázejí jednovaječná dvojčata vyprávějící autorovy texty.