Dominik Adamec

Studium

2016–2020 Socha 2 (T. Hlavina)
2014–2016 Socha 2 (J. Zeithammel)

Stáže

2019 Universidad Complutense de Madrid

Dominik Adamec vytvořil instalaci v podobě umělé krajiny z betonových modulů na principu puzzle, do níž umístil papírové sochy odrážející jeho vztah k náboženství a ženství. Vychází v nich z tradice sochařského torza, sám však pro ně volí termín „korpus“, který podle něj lépe vystihuje současný vztah člověka k sobě samému. Redukce na tělesný základ je zbavila identity; tu jim propůjčují teprve různé aplikace výrazně haptického charakteru, jež autor nazývá adoptivy. Divák může mezi sochy vstoupit, dotýkat se jich a prožívat svou vlastní tělesnost. V životě autora hraje důležitou roli také literatura, kterou integroval i do této instalace v podobě série performancí, jež kombinují četbu autorských textů se syntezátorově upravenými chorály.

Error

This page is currently offline due to an unexpected error. We are very sorry for the inconvenience and will fix it as soon as possible.

Advice for developers and administrators:
Enable debug mode to get further information about the error.