Dominika Slavická

Studium

2017–2020 Grafika 1 (D. Smutný)
2014–2017 Grafika 1 (J. Lindovský)

Stáže

2018 Sochařství 2 (T. Hlavina)
2017 Grafika 2 (V. Kokolia)

Tématem diplomové práce Dominiky Slavické je současná environmentální krize, kterou však autorka chápe v širším kontextu, jako krizi našeho vztahu k planetě Zemi. Řešením podle ní nemůže být nějaký technologický zázrak, neboť ten neodstraní její příčiny, ale hluboký duchovní přerod lidstva. První částí její diplomové práce je socha Černé Madony – magický symbol, který v sobě uchovává kontinuitu sahající až ke kultům bohyně Isidy a Matky Země. Druhou představuje autorská kniha obsahující textovou a obrazovou složku, jež jsou navzájem těsně provázané. V její první části se zabývá tématy souvisejícími s uvědoměním si současného stavu, jako je prozření, žal a pokání. V druhé navazuje pozitivním hledáním naděje, spočívajícím v návratu k divokosti a ve vnímání posvátnosti světa přírody.