Eliška Konečná

Studium

2017–2020 Malba 1 (R. Šalanda, L. Machalický)
2016–2017 Malba 3 (M. Rittstein)
2014–2016 Malba 1 (J. Sopko)

Stáže

2018 KABK Den Haag

Diplomová práce Elišky Konečné je volnou sestavou různorodých objektů, které společně navozují představu intimity domova. Tyto objekty mají zvláštní nejednoznačnou, jen obtížně popsatelnou povahu. Spojují v sobě prvky odvozené z někdy i naprosto protikladných uměleckých sfér – například tradiční rukodělnou tvorbu v materiálu a konceptuální práci se slovem. Některé zase mají užitnou povahu, neboť nejde jen o sochu či textilní obraz, ale zároveň slouží jako lavice, respektive paraván. Stejně důležité je, že na dvojici paravánů autorka zachytila zdánlivě stejnou scénu zezadu a zepředu, ovšem pokaždé trochu jinak. Smyslem tohoto posunu je vyjádřit, že i zobrazené protagonistky ji vnímají odlišně. Práce se tak stává metaforou toho, jak mohou různí lidé vidět stejné věci zcela jinak. Podobný smysl má samotný paraván, který zde představuje symbolický objekt odkazující k hranicím percepce dvou pozorovatelů téže situace.