Erika Velická

Kontakt

Stáže a přestupy mezi ateliéry

2017–2019 Ateliér figurálního sochařství a medaile / Škola Vojtěcha Míči
2018 Ateliér hostujícího umělce / Škola Simona Starlinga
2015–2016 Ateliér sochařství I / Škola Lukáše Rittsteina
2014–2015 Ateliér sochařství II / Škola Jindřicha Zeithammla
2013–2014 Ateliér figurálního sochařství / Škola Jana Hendrycha

Co je důležité vědět o vaší práci?

Zajímá mě tělo v hmotném světě a možnost jeho transformace pomocí sluneční energie s cílem materiálního naplnění ideje vzkříšení a s důrazem na rovnost jakožto důsledek této přeměny. Moje diplomová práce je variací na téma láska, hmota, smrt, kosmos.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Ráda bych bydlela se svými přáteli a umění dělala společně.