Eva Hérová

Kontakt

Stáže a přestupy mezi ateliéry

2016–2019 Ateliér malířství I / Škola Roberta Šalandy
2013–2016 Ateliér malířství I / Škola Jiřího Sopka

Co je důležité vědět o vaší práci?

Vždy mě zajímala narace. Původně byla nositelem děje lidská figura, později krajina. Krajina nemusí hrát pouze roli prostředí, v němž se něco odehrává, ale může být i aktérem a zároveň vypravěčem. Podává doklad o existenci dalších aktérů, kteří však nejsou přítomni. Krajinu můžeme vnímat i jako něco jiného než jen soubor přírodnin – jsou jí i interiéry a předměty.


Příběhy na plátnech se snažím nechávat otevřené. Příliš definovaný příběh je pomníkem interpretace. Ve své diplomové práci se snažím o vytvoření komunikačního kanálu mezi vícero plátny. Jednotlivá plátna tak mají možnost komunikovat také za hranice svého „tematického“ celku a obsahy tak mohou variovat i v rámci konečné instalace.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Podobné otázky mě trochu znervózňují. Mám dojem, že se neptají na to, na co vypadají, že se ptají. Nebo jinak: zohledňují jeden časový bod, ale ne celou trasu k němu. Do budoucna chci pokračovat v propojování různých malířských stylů v jeden syntetický celek. Bude výzva ještě přičlenit monotyp.