Filip Kůrka

Kontakt

Stáže a přestupy mezi ateliéry

2018–2019 Ateliér kresby / Škola Jiřího Petrboka
2019 Middlesex University London, UK
2016–2017 Intermediální konfrontace Jiřího Davida, UMPRUM
2013–2016 Ateliér malířství IV / Škola Martina Mainera

Co je důležité vědět o vaší práci?

Malířský cyklus, jejž v rámci diplomové práce prezentuji, by měl být chápán jako průřez pohledů a vztahu malého dítěte k pornografii a sexualitě samotné; nebál bych se v tomto případě hovořit o jakémsi momentu zasvěcení do sexuálního života. Cyklus je koncipován do pěti různých, chronologicky seřazených příběhů, které vznikly na základě skutečných událostí spojených s nechtěným i chtěným střetem nezasvěceného dítěte s onou pornografií či samotnou sexualitou. Je zde upřednostňován pohled dítěte s cílem dosáhnout autentičnosti zmíněných příběhů: „Nemaluji vlka, maluji vzpomínku na vlka z dětských let.“

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Budu mít chalupu, řidičák a zbrojní pas, když někdo zkritizuje moji práci, přejedu ho nebo zastřelím. :-)