Iva Jurčeková

Kontakt

Stáže a přestupy mezi ateliéry

2016–2019 Ateliér malířství I / Škola Roberta Šalandy
2017–2018 Ateliér malířství Luca Reffa, Accademia di Belle Arti, Benátky, Itálie
2013–2016 Ateliér malířství I / Škola Jiřího Sopka

Co je důležité vědět o vaší práci?

Pozorování a reflexe. Zachycení nemožnosti nebo neschopnosti nahlédnout za překážku, nepochopení toho, co je v obraze v popředí, spleť linií, dynamické i klidné kompozice, které se často dostávají do bezprostřední blízkosti divákova oka a omezují tak jeho pozorování.

Takové předměty mají v obraze jasně dané místo a kontury jsou pevně ohraničeny. Pevné linie a tvary současného okamžiku, místa kontrastující s nejistým prostředím, jakoby mlhavou vzpomínkou, pocitem či zkušeností z proměnlivosti.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Je jisté a přirozené, že v osobním životě se hodně věcí změní, ale určitě budu i nadále malovat a tvorbu tematicky i obsahově posouvat, protože je pro mne důležitá. Je dost pravděpodobné, že už nepůjde čistě o obrazy, ale třeba i o objekty malbou doplněné.