Ivana Mrázková

Studium

2019–2020 Malba 3 (J. Bolf)
2014–2017 Malba 3 (M. Rittstein)

Stáže

2018–2019 Grafika 1 (D. Smutný)
2017–2018 Malba 4 (M. Mainer)

Ivana Mrázková je realistickou krajinářkou používající tradiční postupy: od drobnějších plenérových studií směřuje k ateliérovým definitivám často velkých formátů. Zobrazuje přírodu v její „čisté“ podobě, bez přítomnosti člověka a jakýchkoli stop civilizace. V poslední době se zaměřuje na motivy, jejichž společným jmenovatelem je voda, ať už to jsou jezera, řeky či potoky. Voda pro ni představuje zajímavý malířský problém a zároveň o ní přemýšlí jako o zdroji všeho života, přičemž se tento „mýtický rozměr“ snaží dostat i do svých obrazů.