Iveta Schovancová

Kontakt

Stáže a přestupy mezi ateliéry

2019 Ateliér nových médií II / Škola Kateřiny Olivové
2016–2018 Ateliér nových médií / Škola Anny Daučíkové

Co je důležité vědět o vaší práci?

Tematickým okruhem závěrečné práce je osobní vztah k neosobním informacím. Překrýváním jedné vrstvy s druhou vznikají místa ležící na škále mezi srozumitelností a nesrozumitelností, zviditelněním a zakrýváním.

Práce se skládá z více částí, kroků, které bych popsala takto: předčítání informačního systému, přeměňování vylisované struktury, zobrazení bez povrchu. Může být řez skrz prostředkem dorozumívání? Fragmenty prořezané struktury, kterým je připsán jiný význam.

Jednotlivé části jsou propojeny v instalaci.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Za pět let bych vám ráda odpověděla, že druhým rokem spolupracuji na mezioborovém projektu a že je to natolik zajímavé, že se to ještě neblíží ke konci.