Jana Patricie Tomíčková

Studium

2017–2020 Restaurování (A. Pokorný)
2014–2017 Restaurování (K. Stretti)
2012–2014 FUD ZčU Plzeň, Multimédia (J. Morávek)

Autorka měla v průběhu studia možnost hlouběji proniknout do výstavby a technologie historických obrazů. V posledním ročníku se věnovala restaurování barokního obrazu Madona v květinovém oválu z Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Jeho problematika souvisela s hledáním vhodného způsobu snímání povrchových nečistot, následného tmelení a retuší. Restaurovala i moderní obraz Večírek u Plečnika od Theodora Pištěka a sochu Černocha z kutnohorského oltáře sv. Ignáce z Loyoly. Jeho polychromie obsahovala i zlacení na poliment, jímž se Tomíčková zabývala v teoretické části své diplomové práce. Její součástí byly také praktické zkoušky zaměřené na svrchní izolace zabraňující korozi kovových plátků na deskách a polychromiích.

Error

This page is currently offline due to an unexpected error. We are very sorry for the inconvenience and will fix it as soon as possible.

Advice for developers and administrators:
Enable debug mode to get further information about the error.