Jana Patricie Tomíčková

Studium

2017–2020 Restaurování (A. Pokorný)
2014–2017 Restaurování (K. Stretti)
2012–2014 FUD ZčU Plzeň, Multimédia (J. Morávek)

Autorka měla v průběhu studia možnost hlouběji proniknout do výstavby a technologie historických obrazů. V posledním ročníku se věnovala restaurování barokního obrazu Madona v květinovém oválu z Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Jeho problematika souvisela s hledáním vhodného způsobu snímání povrchových nečistot, následného tmelení a retuší. Restaurovala i moderní obraz Večírek u Plečnika od Theodora Pištěka a sochu Černocha z kutnohorského oltáře sv. Ignáce z Loyoly. Jeho polychromie obsahovala i zlacení na poliment, jímž se Tomíčková zabývala v teoretické části své diplomové práce. Její součástí byly také praktické zkoušky zaměřené na svrchní izolace zabraňující korozi kovových plátků na deskách a polychromiích.