Linda Zmatlíková

Kontakt

Stáže a přestupy mezi ateliéry

2018–2019 Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky / Škola Adama Pokorného
2013–2018 Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky / Škola Karla Strettiho

Co je důležité vědět o vaší práci?

Restauruji tato díla:


  • Stětí sv. Jiří, olejomalba na desce, počátek 16. století,
  • Venuše, Ladislav Sutnar, akryl na sololitu, 60. léta 20. století,
  • Sv. Anna Samotřetí, polychromovaná plastika, kol. 1520,
  • Panna Maria ze Křtin, olejomalba na plátně, 1725,
  • Stigmatizace sv. Františka mezi světci, nástěnná malba, 1614.

Každé z těchto děl je zpracováno jinou technikou a jejich restaurování vyžaduje individuální přístup, který bere v potaz materiální podstatu a proměnu díla v čase i estetická a kunsthistorická hlediska. Při restaurování volím pro dané dílo tu nejvhodnější cestu tak, aby byl zásah ohleduplný, trvanlivý a reverzibilní.


V teoretické práci se zabývám problematikou použití mikroemulzí v praxi.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Chtěla bych pracovat v oboru a být schopná si takovou prací vydělat na slušné živobytí. Mít adekvátně zařízený ateliér a případně spolupracovat s nějakou institucí, eventuálně být jako restaurátor v takové instituci (galerii, muzeu) zaměstnaná. Chtěla bych mít více pracovních zkušeností (například jako asistentka Paola Cremonesiho) a zároveň se dále vzdělávat, a to jak v restaurování, tak v jiných zájmových oblastech. Představuji si, že budu moci věnovat dostatek času své práci a kariéře i svému osobnímu životu.


Doufám, že má práce bude smysluplná.