Markéta Donátová

Studium

2019–2020 Figurální sochařství a medaile /(V. Míča)
2016–2019 Intermediální tvorba 2 (D. Záhoranský, P. Sceranková)
2015–2016 Intermediální tvorba 1 (M. Dopitová)
2013–2014 Intermediální tvorba 1 (M. Knížák)

Stáže

2018–2019 Nová média 1 (T. Svoboda)
2017–2018 Robert Gordon University, Aberdeen
2017–2018 UMPRUM Praha, Televizní a filmová grafika (J. Zich)

Markéta Donátová se zabývá spiritualitou související s archetypálním myšlením a jeho obnovou. Ve své diplomové práci vytvořila prostředí, kde inscenuje fragment mýtu o Psím démonovi. Divák do něj může buď vstoupit a stát se jeho aktivním účastníkem, nebo jen pozorovat děj, který bude probíhat jako performance. Figurální socha Psího démona střeží imaginární Psí hrad (architektura v podobě brány) „v krajině plné očí“. Pomalované abstraktní struktury založené na modulárním principu (jejich základem je pentagon, dále dělený vepsaným pentagramem) zde slouží jako nosiče narativu a mají za úkol účastníky příběhem provést.