Martin Malý

Kontakt

Stáže a přestupy mezi ateliéry

2017–2019 Ateliér sochařství I / Škola Lukáše Rittsteina
2018 Korea National University of Arts, Seoul, Jižní Korea
2017 Ateliér sochařství II / Škola Tomáše Hlaviny
2016–2017 Ateliér sochařství II / Škola Jindřicha Zeithammla
2013–2015 Ateliér sochařství I / Škola Lukáše Rittsteina

Co je důležité vědět o vaší práci?

Od počátku mé volné tvorby je mou hlavní inspirací hra v různých formách a podobách. Důležitá je pro mě rovnováha mezi obsahem a formou, citlivost ve vztahu k použitým materiálům a v neposlední řadě i barva. Vyjadřuji se převážně sochařsky.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Chtěl bych dokončit některé sochy, které mám dlouhodobě rozdělané, dotvořit celky, které na sebe navazují, a udělat jejich soubornou výstavu.