Miroslava Klesalová

Studium

2016–2020 Grafika 1 (D. Smutný)
2014–2016 UMPRUM Praha, Textilní tvorba (J. Škopová)

Stáže

2016 Grafika 1 (J. Lindovský)

Tématem diplomové práce Miroslavy Klesalové je venkovská krajina v jihozápadních Čechách, odkud pochází, a její proměna v rámci kolektivizace zemědělství v 50. letech. Tehdy byla malá políčka scelena do souvislých lánů a tento stav v podstatě zůstal zachován i po restituci zemědělské půdy po roce 1989. V rámci projektu autorka provedla malý sociologický průzkum, kdy se snažila zjistit, jak tyto proměny krajiny vnímají lidé z její rodné vesnice, na něž bezprostředně doléhaly. Základem její práce se však staly historické a současné katastrální mapy, které výtvarně zpracovává v počítačových grafikách a obrazech z prošívané netkané textilie; textilní tvorbě se ostatně věnuje dlouhodobě.