Ondřej Doskočil

Kontakt

Stáže a přestupy mezi ateliéry

2014–2019 Ateliér intermediální tvorby III / Škola Tomáše Vaňka
2018 Audiovisual Space Studio, prof. Grzegorz Kowalski School, Academy of Fine Art in Warsaw, Polsko
2017–2018 Ateliér bez vedoucího pedagoga
2012–2014 Ateliér malířství III / Škola Michaela Rittsteina

Co je důležité vědět o vaší práci?

I když video není pro mě klíčovým médiem, zahrnuje velkou část mé umělecké praxe. Estetika a pozornost na detail v kombinaci s obhledavanim lidských potřeb a slabin jsou hlavními zdroji mé práce. Vyhýbám se tradičním procesům s mnohdy formálními výstupy a hledám způsob, jak ukázat a odhalit skutečné a méně zjevné vztahy mezi věcmi.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Na AVU, šťastný a úspěšný.