Pavol Sás

Studium

2017–2020 Restaurování (A. Pokorný)
2014–2017 Restaurování (K. Stretti)

Stáže

2019 Opificio delle pietre dure, Florence

Pavol Sás v diplomovém ročníku restauroval polychromovanou plastiku a vedle toho – spolu s kolegou – rozměrnou středověkou oltářní desku Poslední soud. Restaurátorský zásah zde spočíval v náročném odstranění celoplošné bílkové přemalby, klihové konsolidace a vrstev degradovaného laku s nečistotami. Nejkomplikovanější částí práce bylo sejmutí druhotné olejové přemalby, po němž dílo získalo zcela jiný ráz. V teoretické části diplomové práce se zabýval multispektrálními zobrazovacími metodami neinvazívního průzkumu. Vytvořil řadu vzorníků pigmentů na různých podkladech s různými typy pojiv a fotograficky je zdokumentoval v multispektrech.