Petr Šťastný

Kontakt

Stáže a přestupy mezi ateliéry

2016–2019 Ateliéru Figurálního sochařství a medaile / Škola Vojtěcha Míči
2018 Accademia di Belle Arti di Carrara, Itálie
2016 Ateliér sochařství II / Škola Jindřicha Zeithammla

Co je důležité vědět o vaší práci?

Klíčovým tématem mé diplomové práce je nestabilita a tíha materiálu, metaforicky zastupující psychický tlak vyvíjený na člověka. Tíha hmoty se soustředí do jednoho bodu a vyvolává tlak, který divák je pociťuje. Záměrně volím těžké sochařské materiály, jako je kámen, ocel a beton, jejichž prostřednictvím se pak snažím vyjádřit stísňující pocity, které na jedince v běžném životě dopadají. Mám na mysli pocity vyvolávané finanční a sociální nestabilitou, tlakem na výkon, stresem. Zvolené a do modelů transformované materiály jsou metaforicky silnější než lidé, nesou v sobě surovost přírody. Pro takto vytvořené skulptury je důležitý jejich dvojjediný charakter, představující realitu monumentálních rozměrů a hmatatelného smyslu modelu.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

V nejbližší době je mojí prioritou zařídit si ateliér, kde budu mít k dispozici prostory a klid na tvorbu a zakázky. Rád bych svoje díla prezentoval prostřednictvím výstav a umisťováním do veřejného prostoru. Mým cílem je realizovat sochy monumentálních rozměrů a navázat tak na výsledek diplomové práce. Dále mě zajímá několik různých témat, kterým bych se rád věnoval. Patří k nim například reakce na těžbu mramoru v carrarský lomech, kde jsem byl na stáži, nebo aktuální téma zamoření živých organismů plasty. Také bych se chtěl zabývat medailérstvím. Věřím, že se moje tvorba bude postupem času vyvíjet tak, abych se mohl vyjadřovat co nejsvobodněji.