Rozálie Hanáková

Studium

2011–2020 Intermediální tvorba 3 (T. Vaněk)

Rozálie Hanáková jako svou diplomovou práci představuje soubor kreseb, které se navzájem liší stylem, technikou i formátem. Jediným spojovacím prvkem je zde koncept, který za nimi je: autorka si uložila úkol, že si každý večer udělá čas, zklidní mysl a na papíře zachytí jeden obraz nebo okamžik ze svého života. I proto svou práci nazvala Kids’ Corner, tedy dětský koutek, protože kreslení se pro ni stalo sférou, kde si může svobodně „hrát“ se svými představami.