Sarah Dubná

Studium

2019–2020 Intermediální tvorba 2 (D. Zahoranský, P. Sceranková)
2014–2019 Malba 2 (V. Skrepl)

Stáže

2019 Intermediální tvorba 2 (D. Zahoranský, P. Sceranková)
2017–2018 Universidad Complutense, Department Bellas Artes, Madrid
2017–2018 Intermediální tvorba 3 (T. Vaněk)
2016–2017 Ateliér hostujícího umělce (J. Hill)
2016–2017 Ateliér hostujícího umělce (Ch. Della Giustina)
2015–2016 VŠUP Praha, Fotografie (A. Vajd, V. Borozan)

Tématem diplomové práce Sarah Dubné je včelařství, k němuž ji váže silný osobní vztah díky profesi její matky, špičkové výzkumnice na tomto poli. Zároveň se ho snaží vnímat zvnějšku a poněkud z odstupu – jako formu mezidruhové spolupráce dvou autonomních systémů, případně jako parazitické soužití včely s člověkem. Jednak prezentuje literární text působící jako záznam syrových výpovědí včelařských nerdů a jednak vytvořila „funkční plastiku“ v podobě zdi, která natrvalo rozdělí místnost studijního oddělení. Její povrch je pojednán v kombinaci režné hliněné omítky a keramických dlaždic, jež pokryla novou glazurou a oba materiály propojila figurální kresbou. Zeď s kresbou „parazitující“ na hostitelském povrchu opět chápe jako metaforu úlu, kde obklady a glazury odkazují k včelím plástvím.

Error

This page is currently offline due to an unexpected error. We are very sorry for the inconvenience and will fix it as soon as possible.

Advice for developers and administrators:
Enable debug mode to get further information about the error.