Sarah Dubná

Studium

2019–2020 Intermediální tvorba 2 (D. Zahoranský, P. Sceranková)
2014–2019 Malba 2 (V. Skrepl)

Stáže

2019 Intermediální tvorba 2 (D. Zahoranský, P. Sceranková)
2017–2018 Universidad Complutense, Department Bellas Artes, Madrid
2017–2018 Intermediální tvorba 3 (T. Vaněk)
2016–2017 Ateliér hostujícího umělce (J. Hill)
2016–2017 Ateliér hostujícího umělce (Ch. Della Giustina)
2015–2016 VŠUP Praha, Fotografie (A. Vajd, V. Borozan)

Tématem diplomové práce Sarah Dubné je včelařství, k němuž ji váže silný osobní vztah díky profesi její matky, špičkové výzkumnice na tomto poli. Zároveň se ho snaží vnímat zvnějšku a poněkud z odstupu – jako formu mezidruhové spolupráce dvou autonomních systémů, případně jako parazitické soužití včely s člověkem. Jednak prezentuje literární text působící jako záznam syrových výpovědí včelařských nerdů a jednak vytvořila „funkční plastiku“ v podobě zdi, která natrvalo rozdělí místnost studijního oddělení. Její povrch je pojednán v kombinaci režné hliněné omítky a keramických dlaždic, jež pokryla novou glazurou a oba materiály propojila figurální kresbou. Zeď s kresbou „parazitující“ na hostitelském povrchu opět chápe jako metaforu úlu, kde obklady a glazury odkazují k včelím plástvím.