Tomáš Kajánek

Kontakt

Stáže a přestupy mezi ateliéry

2013–2019 Ateliér intermediální tvorby III / Škola Tomáše Vaňka
2015 Ateliér hostujícího pedagoga / Škola Josefa Daberniga
2014–2015 Ateliér hostujícího pedagoga / Škola Simona Wachsmutha
2014 Ateliér hostujícího pedagoga / Škola Artura Żmijewskiho

Co je důležité vědět o vaší práci?

Ve své umělecké praxi používám především médium fotografie, videa a performance. Má poslední práce zpracovává současnou situaci radikálně distribuovaných obrazů na internetu. Se zajištěným přístupem k nástrojům jsme se ocitli v situaci nepřetržité produkce, kdy spotřeba je vždy zároveň výrobou, stejně jako jsou diváci zároveň i tvůrci. Zatímco v předešlé tvorbě jsem se snažil rekonstrukcí vybraných YT videí extrahovat symptomatické společenské projevy z korpusu virálních videí, zde je mojí metodou analýza uživateli vytvářeného obsahu a jeho následná rekontextualizace. Sleduji takto především prolínání života a umění, rozpouštění autorství a reprezentaci tělesnosti ve virtuálním prostoru.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Po sérii reenactmentů performancí podle youtubeových videí, na nichž jsem strávil poslední tři roky, budu přemýšlet nad smyslem mého pokračování v umění a začnu se zabývat myšlenkou odchodu z uměleckého světa.