Valentýna Janů

Studium

2017–2020 Intermediální tvorba 2 (D. Zahoranský, P. Sceranková)
2014–2017 FAMU Praha, Postkonceptuální fotografie (J. Thýn)

Stáže

2018 UMPRUM Praha, Hostující profesor (M. de Brugerolle)
2016 ENSBA Lyon

Krátký film Max the Weather Girl je montáží příběhů a obrazů nabízející mnohovrstevnaté vyprávění o světě, s nímž stále nejsme jako lidský druh schopni žít v symbióze. Narativ na rozhraní mezi realitou a fikcí vychází z antropocentrické perspektivy přítomné v běžných životních situacích: žijeme v představě, že existujeme mimo přírodu a její procesy; ta nás však často zaskočí nečekanými přírodními jevy. Trojice vypravěčů, které spojuje vzpomínka na známou televizní moderátorku zpráv o počasí, popisují vlastní příběhy plné náhlých změn povětrnostních podmínek, zážitků ze zahradničení a dalších trablí, při nichž se lidský a mimolidský svět nečekaně setkávají.

Error

This page is currently offline due to an unexpected error. We are very sorry for the inconvenience and will fix it as soon as possible.

Advice for developers and administrators:
Enable debug mode to get further information about the error.