Valentýna Janů

Studium

2017–2020 Intermediální tvorba 2 (D. Zahoranský, P. Sceranková)
2014–2017 FAMU Praha, Postkonceptuální fotografie (J. Thýn)

Stáže

2018 UMPRUM Praha, Hostující profesor (M. de Brugerolle)
2016 ENSBA Lyon

Krátký film Max the Weather Girl je montáží příběhů a obrazů nabízející mnohovrstevnaté vyprávění o světě, s nímž stále nejsme jako lidský druh schopni žít v symbióze. Narativ na rozhraní mezi realitou a fikcí vychází z antropocentrické perspektivy přítomné v běžných životních situacích: žijeme v představě, že existujeme mimo přírodu a její procesy; ta nás však často zaskočí nečekanými přírodními jevy. Trojice vypravěčů, které spojuje vzpomínka na známou televizní moderátorku zpráv o počasí, popisují vlastní příběhy plné náhlých změn povětrnostních podmínek, zážitků ze zahradničení a dalších trablí, při nichž se lidský a mimolidský svět nečekaně setkávají.