Vanda Michalská

Studium

2019–2020 Nová média 2 (K. Olivová)
2018–2019 Nová média 2 (A. Daučíková)
2014–2018 Grafika 2 (V. Kokolia)

Vanda Michalská ve své tvorbě propojuje zájem o video a anarchii, zejména ve vztahu k uměleckým a vzdělávacím institucím včetně Akademie výtvarných umění, popřípadě k neoliberálnímu kapitalismu obecně. Silnou vizuální stránku situací s nimi spojených zachycuje prostřednictvím videa, audia, divadla a dalších médií. Charakteristickým způsobem autorka zachází s obrazem – rychle provedené expresivní gesto staví do kontrastu s precizně plochým povrchem. Ve své poslední práci kritizuje velkorozpočtové filmy jako díla bez prostoru k alternativě.