Dalibor Smutný

Studium

1982–1988 Grafika (L. Čepelák)

Jako svou diplomovou práci vytvořil Dalibor Smutný cyklus Pražské veduty, složený ze čtyř listů (Karlův most, Nový svět, Chrám sv. Víta a Strossmayerovo náměstí) v klasické hlubotiskové technice suché jehly. Usiloval v nich o vyjádření krásy a dokonalosti staré architektury a zároveň o vystižení světla noční Prahy. Světlo vykreslující plasticitu architektonického tvarosloví a zesilující symbolické vyznění zobrazovaného motivu zachycoval pomocí vrstvených šrafur různé intenzity, což mu umožnilo vyjádřit jemné valéry v široké škále od přímého světla po téměř absolutní stín.