Josef Žáček

Studium

1977–1983 Malba (O. Oplt)

Série olejomaleb zobrazujících imaginární krajiny zapadá do Žáčkovy tvorby jako její raný, ovšem už definitivní projev – ostatně autor absolvoval Akademii ve zralém věku třiceti dvou let. Obrazy představují imaginární scenérie přímořských krajin, metafyzických a fantomatických, založených na rýsované konstrukci zdůrazňující prostorovou perspektivu výjevu a na řídké malbě světlých tónů, jimiž autor vyjadřuje perspektivu vzdušnou. Důležitou roli hrají i abstraktní znaky, odvozené z industriálního prostředí. Malíř nám zde předkládá komplikovanou iluzivní hru: to, co by mělo být skutečné – tedy vlastní krajina –, je pojato neskutečně a přeludně. A naopak znaky svou podstatou nehmotné působí jako reálné objekty: jeden se odráží na hladině, druhý vrhá stín.