Kateřina Šedá

Studium

1999–2005 Grafika (V. Kokolia)

Ve své pozoruhodné diplomové práci se Kateřina Šedá zabývala problematikou, kterou později rozvinula v několika velkých akcích: propastí mezi do sebe zahleděnou sférou současného umění a světem „obyčejných lidí“, jimž je současné umění naprosto lhostejné a nanejvýš se mu vysmívají. Jejím tématem je samotný specifický formát diplomové práce, respektive proces její obhajoby. Sestavila alternativní komisi z členů své rodiny, kteří se současným uměním nemají nic společného, a těsně před oficiálními obhajobami jí předložila k posouzení dvanáct diplomových prací především z oblasti nových médií. „Zkouška“ se skládala z ústní obhajoby, diskuze diplomanta s komisí a vypracování závěrečného posudku. Na závěr komise zhodnotila i autorčin projekt.