Magdalena Jetelová

Studium

1965–1971 Sochařství (K. Hladík, J. Bradáček)

Diplomovou práci Magdaleny Jetelové – monumentální sochařskou instalaci Jeden den – známe jen z popisu a drobné fotografie. Zamýšlela ji pro ostrov na Labi nedaleko Brandýsa jako doplněk k ekumenickému chrámu, který zde navrhl student architektury na AVU Antonín Jeníček. Skládala se ze dvou částí. Vyhnání z ráje představovalo čtveřici zvětšených chodidel z bílého betonu o výšce 1,5 metru (!), odvozených ze slavného Masacciova obrazu, jež měly být umístěny před vstupem do chrámu. Brána z hořického pískovce (není jasné, zda se jedná o tu z obrazu) měla stát na špici ostrova.