Marek Meduna

Studium

2004–2005 Malba 2 (V. Skrepl)

2002–2004 Malba 3 (M. Rittstein)
1999–2001 Vizuální komunikace (J. David, V. Skrepl, V. Bromová)

Tvorbu Marka Meduny, odehrávající se v mnoha různých médiích včetně malby, lze jen těžko uchopit nějakou shrnující charakteristikou. Tím, co ji sjednocuje, je konceptuální přístup, často přímo práce s jazykem. Tuto podobu jí Meduna vtisknul už během studia, ovšem jako „koncept“ své diplomové práce si paradoxně stanovil vytvořit sérii obrazů, které by byly „pouhými“ obrazy. Jejich propojujícím prvkem byla malířská forma, již považoval za skutečný obsah své diplomové práce. Dokonce si určil, že v ní obsáhne část tradičních malířských žánrů, počínaje zátiším přes portrét, krajinu atd. Zobrazené předměty pocházely z jeho nejbližšího okolí, což platí i pro plátno s motivem dlaždiček z jeho koupelny. To dobře dokládá jeden z řešených malířských problémů – otázku iluzivního zobrazení. „Mým přáním bylo namalovat obrazy, v nichž bude iluzivnost tu více, tu méně porušená; chtěl jsem, aby na jednom plátně iluze vyvstávala i zanikala.“