Michael Rittstein

Studium

1968–1974 Malba (A. Paderlík)

Asi o rok dříve, než se vesnice Brnířov nedaleko Kdyně stala námětem jeho diplomové práce, objevil si Michael Rittstein venkovské prostředí jako východisko z přemíry literárnosti, kterou ve své práci pociťoval. Ukázalo se, že téma „z pracovního prostředí“ může naplnit požadavek jeho pro- fesora Paderlíka na přiměřenou angažovanost diplomové práce. Zadání splnil cyklem věnovaným zdejšímu zemědělskému družstvu. Jeho obrazy však ani v nejmenším nepůsobí jako oslava socialistické vesnice: kumulací motivů a groteskním laděním se naopak přihlásil k Pieteru Brueghelovi st. a jeho žánrovým výjevům z holandského venkova. V těchto obrazech už najdeme všechny základní ingredience jeho charakteristického projevu, k němuž postupně dospěl v následujících letech, jako je nadsazená perspektiva deformující těla, karikaturní pojetí tváří, a zejména tematika živočišného rozměru všedního života, pro kterou později našel vlastní termín „lokální historka“.