Michal Gabriel

Studium

1982–1987 Sochařství (J. Kryštůfek, S. Hanzík, J. Hána)

Diplomová práce Michala Gabriela – série reliéfů pro pavilon šelem pražské ZOO – je zajímavým dokladem atmosféry na Akademii i na celé výtvarné scéně koncem 80. let. Byla totiž přímým důsledkem nepovolené účasti na jedné z polooficiálních studentských výstav. Autor musel za trest ukončit studium o rok dříve, což však bylo zcela v souladu s jeho představou, a práci proto provedl v šibeničním termínu, za necelý měsíc. Přestože šlo o úkol dekorativní povahy, je zde zřejmá souvislost s jeho tehdejší tvorbou, kde v duchu postmoderního eklekticismu pracoval s formálními i obsahovými odkazy na archaické sochařství. První reliéf se zápasem lvů připomíná skythské bronzy, druhý je volnou variací slavné Lví brány v Mykénách. K tematice zvířat se pak vrátil po roce 2000, kdy se stala ústředním tématem jeho sochařské tvorby.