Miloš Cvach

Studium

1963–1970 Sochařství (K. Lidický)

Cvach jako svou diplomovou práci vytvořil ucelenou sérii plastik sestávající z několika postav a jedné hlavy. Silně stylizované figury zaujímají jasně definované pozice – statické, zároveň však působící zcela živě a přirozeně. Připomenou různé formy poválečného figurálního sochařství, s nímž se zde autor vyrovnával. Po odchodu do Francie v roce 1973 se vydal zcela jiným směrem. Začal vytvářet minimalistické objekty, do nichž nejdříve integroval náhodu a přírodniny a později jim již dával zcela hladké, čisté a komplikované geometrické tvary.