Petr Pavlík

Studium

1967–1973 Malba (F. Jiroudek, A. Paderlík)

Struktura Pavlíkovy diplomové práce dobře zrcadlí atmosféru počátečních let normalizace. Lze z ní totiž vyčíst jak doznívání liberálních poměrů, tak už i nutnost povinné úlitby, aby byl jeho profesor Paderlík kryt před potenciálním atakem. Pavlík tedy sice musel provést jím vyžadovanou konvenční práci do architektury, ale vedle toho představil sérii obrazů zobrazujících prostředí školního ateliéru se stojany a dalšími malířskými proprietami, které působí naprosto svobodně. Tyto obrazy mají všechny podstatné rysy jeho pozdějšího stylu: kresebný charakter a specifickou barevnost, zájem o obrazový prostor a zejména přítomnost bizarní postavičky člověka-kocoura, autorova alter ega – jakýsi předstupeň jeho pozdějších Poutnic. Ten vnáší aktuální groteskní prvek do kompozic vytvořených v poměrně konzervativním stylu v duchu pozdního modernismu.