Václav Girsa

Studium

2001–2007 Malba (J. David, V. Skrepl)

Václav Girsa – malíř, autor objektů a instalací, ale také zajímavý hudebník – začal Akademii studo- vat v pokročilém věku třiceti dvou let, kdy už byl hotovým umělcem s originálním stylem. Některé obrazy ze své obsáhlé diplomové kolekce maloval spolu se Silvinou Arismendi a Alicí Hilmarovou, vystavené plátno je však čistě jeho dílem. Má všechny kvality Girsovy osobité práce: punkovou výbušnost, zálibu v textových sděleních a kresebný charakter spolu s citem pro barevnou expresi. Obraz jsme vybrali jako tvář této výstavy, neboť její koncept naplňuje hned dvojím způsobem – je zde jedním z „hostů“ a zároveň klíčovou postavou výstavy, jíž diplomoval Lukáš Hofman.