Vladimír Kokolia

Studium

1975–1981 Malba (J. Smetana)

Diplomová práce Vladimíra Kokolii se skládala ze dvou cyklů, Naše rodina a Městská hromadná doprava. Krátce předtím, při pobytu v Leningradu, ho při návštěvě Ermitáže hluboce zasáhlo setkání s díly klasiků moderního umění počátku 20. století. Umělci tehdy řešili podobné problémy, jaké si nyní formuloval ve své malbě on: vztažené k realitě a k tomu, jak ji vnímá lidské oko a mozek. Ve své diplomové práci se pak zabýval základními problémy zobrazování – prostoru, davu, pohybu, světla... Obrazům z cyklu Městská hromadná doprava však už tehdy byla podsouvána skrytá kritika režimu. „To mi ale bylo zcela cizí. (...) Co jsem skutečně maloval, byli lidi a prostory a barva mezi nimi, žádná kritika, bezzubá ani zubatá.“